Ytterligare egenskaper

Användardokumentation för funktioner som tillhandahålls av (betalda) plugins

Använd JSON API för att hämta och skapa data i Kimai

Skapa plugins

Skapa anpassade plugins, utöka Kimai, med interna API:er

Installation och uppdateringar

Allt du behöver för att vara värd för din Kimai på din egen server

Autentisering

Logga in på Kimai med hjälp av extern identitetsleverantör