Sledování času

Vytvořte a spravujte vaše pracovní hodiny a exportujte je do Excelu, PDF nebo HTML

Faktury

Vytvořte faktury pro vaše zákazníky v několika formátech (PDF, DOCX, ODT)

Panel

Získejte spoustu statistik o vašich záznamech sledování času a mnoho jiných údajů

Sledování času zdarma pro všechny

Kimai je open-source program na sledování času. Sleduje pracovní dobu a na žádost vytiskne přehled vašich činností. Ročně, měsíčně, denně, podle zákazníků, podle projektů... V jeho jednoduchosti Kimai je síla. Díky rozhraní založeném na prohlížeči funguje Kimai na více platformách, dokonce i na vašem telefonu.

S Kimai se nudný proces zadávání pracovních hodin do tabulek v Excelu nejen zjednodušuje, ale program nabízí také desítky dalších zajímavých funkcí, o kterých ani nevíte, že vám chybí!

List funkcí

Optimalizováno pro mobily Program je plně responzivní a je vytvořen pro používání na stolních počítačích i na mobilních zařízeních. Každý uživatel si může nastavit sloupce dat, které se mají zobrazovat, aby se například zabránilo horizontálnímu scrollování na malých zařízeních.
Pluginy Kimai byl vytvořen tak, aby jej bylo možné rozšiřovat, a funkce do něj lze přidávat pomocí pluginů. Vývojáři, kteří chtějí pluginy vytvořit, mohou využít mnoha rozšíření.
Pro více uživatelů Kimai může používat libovolný počet uživatelů: každá instalace podporuje neomezený počet uživatelů s různými rolemi (viz oprávnění).
Víčejazykové Kimai lze převést do libovolného jazyka. Již je přeložen do více než 30 jazyků.
Týmy Týmy lze vytvořit tak, že uživatele seskupíte do logických skupin jako jsou oddělení, nebo skupiny kolegů pracující na jednotlivých projektech. Do těchto týmů lze přiřadit zákazníky a projekty, což omezí viditelnost a přístup ostatních uživatelů.
Zákazníci Spravujte své zákazníky a přiřaďte k nim adresu, kontakt, zemi, měnu, viditelnost (pro archivaci) a mnoho dalších polí.
Projekty Spravujte projekty pro každého zákazníka číslem zakázky, rozpočtem a viditelností (pro archivaci).
Aktivity Aktivity se používají k přiřazení jednotky práce k záznamům v timesheetech. Spravujte aktivity pro každý projekt s číslem zakázky, rozpočtem a viditelností (pro archivaci). Aktivity mohou být globální, není je již třeba duplikovat, pokud několik projektů sdílí stejnou pracovní oblast.
Fakturace Různé šablony faktur, možnosti seskupení položek, konfigurovatelná čísla faktur a možnost přidání vlastních šablon ve formátu PDF, DOCX, HTML, XLSX a ODS.
Exportovat data Data z timesheetů lze exportovat do jiných programů, nebo je lze sdílet s různými odděleními ve formátech XLSX (Excel), PDF, CSV a HTML. Exportované záznamy lze navíc uzamknout a chránit proti dalším změnám.
Náklady Zakupte si tento plugin a sledujte výdaje podle zákazníků, projektů a aktivit - pro kategorizaci a zahrnutí do vašich faktur.
SAML Přihlaste a registrujte uživatele prostřednictvím SAML (jednotné přihlášení alias SSO) a využijte vašeho stávajícího poskytovatele identit, jako například Google Workspace, Authentik nebo Azure Active Directory.
JSON API Obsahuje rozhraní JSON API, takže externí aplikace mohou komunikovat s vaším oblíbeným sledovačem času!
Two-factor auth (2FA) Kimai supports two-factor authentication with TOTP tokens: secure your user accounts today!
LDAP Propojte Kimai s adresářovým serverem vaší společnosti (LDAP nebo Active directory) a použijte vaši stávající infrastrukturu.
Statistiky Váš ovládací panel zobrazí několik statistik o zaznamenaných časech a množství shromážděných dat. A my vám vždy můžeme přidat víc grafů!
Docker Máme obrazy Docker za účelem vývoje a několik variant nastavení Docker-Compose pro produkční použití.
Migrace Data z Kimai v1 lze importovat pro bezproblémovou migraci vašeho systému sledování času.
Množství aktivních záznamů Nahrávejte paralelně tolikrát, kolikrát chcete, nebo to omezte na jeden záznam.
AM/PM formát Kimai používá lokalizovanou verzi 24hodinového formátu. Pokud jste však zvyklí na formát AM/PM, můžete si jej nastavit.
Časové hodiny Nechcete, aby si vaši uživatelé zapisovali co chtějí v časových výkazech? Přepněte na režim časových hodin, který umožňuje pouze záznamy "punch in" a "punch out". Už žádné ručně zadávané časy začátku a konce.
Pouze doba trvání Pokud místní zákony vyžadují, aby se místo počátečního a koncového data zobrazovala pouze doba trvání, můžete tento režim aktivovat globálně.
Výpočet sazeb Sazby lze vypočítat na základě hodinových a fixních částek, konfigurovatelných pro zákazníky, projekty, činnosti a každý záznam timesheetu zvlášť.
Timesheet filtr Všechny časové záznamy můžete filtrovat podle uživatele, zákazníka, projektu, činnosti a data.
Archivace Dlouhodobí uživatelé vědí, že se v rozbalovacích nabídkách mohou hromadit stará data - skryjte je omezením viditelnosti zákazníků, projektů a aktivit.
Povolení Přizpůsobitelná struktura oprávnění. Přiřaďte uživatelům různé role, např. uživatelé mohou zaznamenávat časy, vedoucí týmů mohou tisknout faktury a konfigurovat projekty/aktivity, administrátoři mohou konfigurovat uživatele a zákazníky.
Uživatelský profil Osobní statistiky a nastavení pro jednotlivé uživatele pro hodinovou sazbu, vzhled Kimai, heslo a avatara.
Motivy Kimai disponuje různými barevnými motivy a nastaveními zobrazení, aby vyhovoval každému uživateli.
Registrace uživatelů Kimai podporuje samoregistraci uživatelů s aktivací pomocí e-mailu.
Obnovení hesla Zapomněli jste heslo? Kimai vám ho pomůže obnovit e-mailem.
Aktuální Založeno na nejnovějších webových technologiích a frameworcích: PHP, Symfony, Doctrine, Flex, Bootstrap, Webpack a mnoho dalších…