Stáhnout Kimai — Je to ZDARMA!

Požadavky na server

Tyto požadavky poskytují téměř všechny hostingové společnosti:

  • PHP 8.1 nebo novější
    • PHP rozšíření mbstring, gd, intl, json, pdo, tokenizer, xml, zip
  • Databáze: MariaDB nebo MySQL
  • Webový server (NGINX, nebo Apache s mod_rewrite)
  • Bezplatná subdoména (použití v subdirectory není podporováno)
  • Moderní webový prohlížeč

Instalace pomocí SSH

Doporučený způsob instalace Kimai je použití git a composer přímo v cílovém systému.