Compatible with Kimai 2.0

Vlastné polia

Vytvorte si voľno-konfigurovateľné doplnkové polia pre pracovné výkazy, zákazníkov, projekty, aktivity a uživateľov v rôznych formátoch. Polia môžu byť voľitelné alebo povinné a obmedzené podľa oprávnení.

Kevin Papst
Ponúkol
Kevin Papst

Allows configuration of additional (custom) fields for: Timesheets, Customers, Projects, Activities, Invoices, User, Expenses (see plugin).

Features

You can create as many fields as you want for each data type, where each field:

 • is either optional or mandatory
 • can be restricted to users with certain permissions or roles
 • can be described with a name and help text
 • has a maximum length of 65535 character

The custom-field data is then available in:

 • Data-tables will display all visible fields
 • Exports (HTML and Spreadsheets include all visible fields)
 • Timesheet exports (include visible timesheet fields)
 • API (collections and entities)
 • Invoice templates (custom templates have access to all fields)

You can change the “weight” of custom-fields, so they show up in the order you define.

Be aware:

 • Sensitive data can be configured as “invisible”, so it will not show up in the previously mentioned places
 • Weekly-hours does NOT support custom fields
 • User preferences (custom fields for users) are not exported by the API (this is a limitation in the core application)
 • User preferences have a maximum length of 250 character

Field types

Custom fields can be of the following type: string, integer, number, duration, money, language, currency, country, color, date, datetime, email, textarea, invoice template, checkbox, choice-list

More about those in the documentation.

Inštalácia

Kopírovať súbory

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/MetaFieldsBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── MetaFieldsBundle
│  ├── MetaFieldsBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

Vymazať cache

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Vytvoriť databázu

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:metafields:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

Aktualizácie

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/MetaFieldsBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • Kopírovať súbory
  • Vymazať cache
  • Update database with bin/console kimai:bundle:metafields:install

Následujúca tabuľka obsahuje zozam pluginov a k nim minimálnu požadovanú verzie inštalácie Kimai.

Verzia balíčkov Minimálna Kimai verzia
2.2.0 2.1.0
2.0.7 - 2.1.0 2.0
1.24 1.17
1.20 1.15
1.17 1.14

Tento plugin môžete otestovať na demo.kimai.org:

Uživateľské meno: susan_super
Heslo: kitten

Viacej testovacích účtov nájdete tu.

Snímky obrazovky

Screenshot
Stránka so zoznamom zobrazuje všetky dostupné typy položiek a ich nakonfigurované vlastné polia
Screenshot
Dialógové okno na vytvorenie nového vlastného poľa pre zákazníkov
Screenshot
Úprava už existujúceho vlastného poľa pre projekty (typ boolean, pozrite predvolenú hodnotu)
Screenshot
Výpis časového rozvrhu zobrazujúci viditeľné vlastné pole Umiestnenie
Screenshot
Úprava záznamu časového hárka s novým vlastným poľom zoznamu možností

Kúpiť

You can buy the plugin via Lemon Squeezy (CreditCard, instant access) or from the developer (bank-transfer, up to one week)

Support-questions, bug-reports and feature-requests will be answered in this Github repository

Ponúkol

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

V prípade otázok, obráťte sa priamo na vývojárov pomocou týchto kontaktných údajov.
Top