Compatible with Kimai 2.0

Vlastný obsah

Vytvorte si vlastný obsah pre CSS (kaskádové štýly), Javascrupt, globálnu varovnú správu alebo úplne novú stránku pre zobrazenie noviniek z vašej firmy.

Kevin Papst
Ponúkol
Kevin Papst

A Kimai plugin which allows adding custom content for:

 • Stylesheet (embedded in all pages)
 • Javascript (embedded in all pages, except security screens)
 • A global warning message, shown to every logged-in user
 • An entire new page to display (markdown formatted) information for your users

Alternative

If you only want to add some custom CSS stylesheets, you can have a look at this free item instead: Vlastné CSS

Inštalácia

Kopírovať súbory

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/CustomContentBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── CustomContentBundle
│  ├── CustomContentBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

Vymazať cache

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Aktualizácie

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/CustomContentBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • Kopírovať súbory
  • Vymazať cache

Následujúca tabuľka obsahuje zozam pluginov a k nim minimálnu požadovanú verzie inštalácie Kimai.

Verzia balíčkov Minimálna Kimai verzia
2.1.0 2.1.0
2.0.1 2.0
1.2.1 1.17

Tento plugin môžete otestovať na demo.kimai.org:

Uživateľské meno: susan_super
Heslo: kitten

Viacej testovacích účtov nájdete tu.

Snímky obrazovky

Screenshot
Varovná správa sa zobrazuje na každej stránke pre prihlásených používateľov
Screenshot
JavaScript sa spúšťa na každej stránke pre prihlásených používateľov
Screenshot
Môžete zadať značku formátované správy s názvom
Screenshot
Stránka noviniek je prepojená v užívateľskom menu a zobrazuje vašu správu o znížení ceny

Kúpiť

You can buy the plugin via Lemon Squeezy (CreditCard, instant access) or from the developer (bank-transfer, up to one week)

Support-questions, bug-reports and feature-requests will be answered in this Github repository

Ponúkol

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

V prípade otázok, obráťte sa priamo na vývojárov pomocou týchto kontaktných údajov.
Top