Vlastné CSS

Plugin ktorý umožňuje priamo pridať vlastné CSS zmeny pomocou administratívnej obrazovky. Upravte, zmeňte alebo uplne odstránťe niektoré časti CSS.

Kevin Papst
Ponúkol
Kevin Papst

If you want to change the look and feel of Kimai, you can use this bundle to add your own CSS rules.

Examples styles can be found in the documentation.

Alternative

If you want to add custom Javascript (or add a custom page with markdown content or show a site wide message), please have a look at this item instead: Vlastný obsah

Storage

This bundle stores the custom CSS rules in the file var/data/custom-css-bundle.css. Make sure it’s writable by your webserver and included in your backups.

Inštalácia

Kopírovať súbory

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/CustomCSSBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── CustomCSSBundle
│   ├── CustomCSSBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Vymazať cache

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Aktualizácie

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/CustomCSSBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Kopírovať súbory
    • Vymazať cache

Kompaktibilita

Následujúca tabuľka obsahuje zozam pluginov a k nim minimálnu požadovanú verzie inštalácie Kimai.

Verzia balíčkov Minimálna Kimai verzia
2.1.0 2.1.0
2.0 2.0
1.7 1.9

Vyskúšať

Tento plugin môžete otestovať na demo.kimai.org:

Uživateľské meno: susan_super
Heslo: kitten

Viacej testovacích účtov nájdete tu.

Snímky obrazovky

Screenshot
Nová administračná stránka so všetkými dostupnými vopred pripravenými pravidlami
Screenshot
Predvolení zobrazenie časového výkazu pred použitím pravidiel
Screenshot
Zobrazenie časového hárka s aktivovanými vlastnými pravidlami na zvýraznenie aktívnych záznamov a skrytie prekrývajúcich záznamov
Ponúkol

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

V prípade otázok, obráťte sa priamo na vývojárov pomocou týchto kontaktných údajov.
Top