Schvaľovací pracovný postup pre pracovné výkazy

Tento balíček vie vykonať schvalovanie pracovných výkazov každý týždeň.

Katja Glass Consulting
Ponúkol
Katja Glass Consulting

A plugin for Kimai to approve timesheets of users on a weekly basis.

Features

 • Users can send a week for approval (in sequential order)
 • User lockdown -> a submitted/approved week can no longer be edited (apart from admins) - there is one lockdown date per user (LockdownPerUserBundle)
 • Teamlead/Admin can approve or deny the week
 • Overview of approvals, missing approvals and the status
 • Mailing options to recall approval tasks if outstanding
 • Various options to track overtime
 • Option to check for breaks according German Law

Requirements

Inštalácia

Kopírovať súbory

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/ApprovalBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/KatjaGlassConsulting/ApprovalBundle ApprovalBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── ApprovalBundle
│  ├── ApprovalBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

Vymazať cache

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Vytvoriť databázu

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:approval:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

Aktualizácie

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/ApprovalBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • Kopírovať súbory
  • Vymazať cache
  • Update database with bin/console kimai:bundle:approval:install

Kompaktibilita

Následujúca tabuľka obsahuje zozam pluginov a k nim minimálnu požadovanú verzie inštalácie Kimai.

Verzia balíčkov Minimálna Kimai verzia
1.0.0 1.30.5
2.0.0 2.5.0
2.0.1 2.8.0

Snímky obrazovky

Screenshot
Zobrazujte podrobnosti o týždni ako pracovný čas, očakávaný čas a akcie ako odoslanie na schválenie
Screenshot
Prehľadní obrazovka otvorených a minulých schválení príslušných členov tímu a jeho samostatného statusu o aktuálneho ukončeného týždňa
Screenshot
Históriu schvaľovania vrátane všetkých pripomienok môže zobraziť vedúci tímu alebo používatelia
Screenshot
Vedúci tímu môžu schváliť alebo odmietnuť schválenie týždňa
Screenshot
Administrátori majú rovnaké opravnenia ako vedúci tímov a navyše, môžu prehliadať všetkých kolegov v prehľadnom zobrazení a majú možnosť zrušiť schválenie
Ponúkol

Katja Glass Consulting

Open Source focused consultant in Pharma area

V prípade otázok, obráťte sa priamo na vývojárov pomocou týchto kontaktných údajov.
Top