Preuzmi Kimai – besplatno!

Uvjeti za poslužitelja

Ove uvjete pružaju gotovo sve hosting tvrtke:

  • PHP 8.1 ili novija verzija
    • PHP proširenja mbstring, gd, intl, json, pdo, tokenizer, xml, zip
  • Baza podataka: MariaDB ili MySQL
  • Web-poslužitelj (NGINX ili Apache s mod_rewrite)
  • Besplatna poddomena (upotreba u poddirektoriju nije podržana)
  • Moderan web preglednik

Instalacija sa SSH

Preporučeni način instaliranja programa Kimai: koristi git i composer izravno na ciljanom sustavu.