חינם

מוצע על ידי

Logo - Keleo

Keleo

Software development company founded by Kevin Papst

יצירת קשר
לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
תוסף שמאפשר להוסיף כללי CSS משלך באמצעות מסך ניהול.

You can test the Plugin in the Plugin demo.

This bundle allows you to add custom CSS rules to Kimai.

Permissions

Permission Name Description
select_custom_css select from the pre-defined rules
edit_custom_css access the administration screen to edit custom css rules

By default, these are assigned to each user with the role ROLE_SUPER_ADMIN.

Storage

This bundle stores the custom CSS rules in the file var/data/custom-css-bundle.css. Make sure it’s writable by your webserver and included in your backups.

צילומי מסך

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
2.0 2.0
1.7 1.9

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/CustomCSSBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── CustomCSSBundle
│   ├── CustomCSSBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Test Kimai before executing these commands (they are likely not required in a shared-hosting environment). You probably need to prefix them with sudo and the group might be called different than www-data.

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/CustomCSSBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • העתקת קבצים
    • פינוי המטמון