אפשר להוריד את Kimai - בחינם לגמרי!

דרישות שרת

הדרישות האלו מסופקות על ידי רוב חברות האחסון:

  • PHP 8.1 ומעלה
    • הרחבות PHP mbstring, gd, intl, json, pdo, tokenizer, xml, zip
  • מסד נתונים: MariaDB או MySQL
  • שרת לאתרים (nginx,‏ Apache עם mod_rewrite)
  • שם תת־תחום (subdomain) בחינם (השימוש בתת־תיקיות לא נתמך)
  • דפדפן מודרני

התקנה עם SSH

הדרך המומלצת להתקין את Kimai היא להשתמש ב־git וב־composer ישירות על מערכת היעד.