Aangepaste CSS

Een plugin waarmee u aangepaste CSS-regels kunt bewerken via een beheerscherm.

Kevin Papst
Aangeboden door
Kevin Papst

If you want to change the look and feel of Kimai, you can use this bundle to add your own CSS rules.

Examples styles can be found in the documentation.

Alternative

If you want to add custom Javascript (or add a custom page with markdown content or show a site wide message), please have a look at this item instead: Aangepaste inhoud

Storage

This bundle stores the custom CSS rules in the file var/data/custom-css-bundle.css. Make sure it’s writable by your webserver and included in your backups.

Installatie

Bestanden kopiëren

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/CustomCSSBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── CustomCSSBundle
│   ├── CustomCSSBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Cache wissen

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Updates

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/CustomCSSBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Bestanden kopiëren
    • Cache wissen

Compatibiliteit

De volgende tabel bevat een vergelijking tussen de plugin en de vereiste minimale Kimai-versie.

Bundelversie Minimale Kimai-versie
2.1.0 2.1.0
2.0 2.0
1.7 1.9

Probeer het uit

U kunt deze plugin uitproberen op demo.kimai.org:

Gebruikersnaam: susan_super
Wachtwoord: kitten

Meer testaccounts vindt u hier.

Schermopnames

Screenshot
De nieuwe beheerpagina met alle beschikbare vooraf gemaakte regels
Screenshot
Standaard timesheet-weergave voordat regels worden toegepast
Screenshot
Timesheet-weergave met geactiveerde aangepaste regels om actieve records te markeren en overlappende records te verbergen
Aangeboden door

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

Als u vragen heeft, gebruik dan de volgende contactinformatie om rechtstreeks contact op te nemen met de ontwikkelaar.
Top