בדיקת Kimai באחת מההדגמות

אפשר לבחור את אחת מהתקנות ההדגמה שלנו, כדי להתרשם מקרוב מ־Kimai ומהיכולות שהיא מציעה.

גרסה נוכחית

ההדגמה תותקן מחדש בעוד ? דקות.

הגרסה הנוכחית עם תוספים מהחנות שלנו עם נתונים מדומים.

גישה להדגמה

גרסה נוכחית - ריקה

ההדגמה תותקן מחדש בעוד ? דקות.

הגרסה הנוכחית עם מגוון תוספות אך ללא נתונים מדומים.

גישה להדגמה

חשוב לשים לב שמערכות ההדגמה מותקנות מחדש על בסיס קבוע וכל הנתונים הקיימים יוסרו. אך לנוחותך, כבר הוזנו נתוני בדיקה מראש, כדי לאפשר לך להתחיל לבדוק יכולות (כגון חשבוניות או ייצוא).

משתמש לדוגמה

חשבונות אלו זמינים לעריכת הבדיקות שלך. אפשר גם ליצור משתמשי בדיקה משלך דרך טופס הכניסה של כל אחת מההדגמות.

שם משתמש סיסמה API
john_user (משתמש) kitten api_kitten
tony_teamlead (הובלת צוות) kitten api_kitten
anna_admin (הנהלה) kitten api_kitten
susan_super (הנהלת על) kitten api_kitten
admin (הנהלת על) password -