Niestandardowe CSS

Wtyczka, która pozwala na edycję niestandardowych reguł CSS za pomocą ekranu administracyjnego.

Kevin Papst
Oferowane przez
Kevin Papst

If you want to change the look and feel of Kimai, you can use this bundle to add your own CSS rules.

Examples styles can be found in the documentation.

Alternative

If you want to add custom Javascript (or add a custom page with markdown content or show a site wide message), please have a look at this item instead: Niestandardowa zawartość

Storage

This bundle stores the custom CSS rules in the file var/data/custom-css-bundle.css. Make sure it’s writable by your webserver and included in your backups.

Instalacja

Skopiuj pliki

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/CustomCSSBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── CustomCSSBundle
│   ├── CustomCSSBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Wyczyść pamięć podręczną

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Aktualizacje

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/CustomCSSBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Skopiuj pliki
    • Wyczyść pamięć podręczną

Kompatybilność

Poniższa tabela zawiera porównanie między pluginem a minimalną wymaganą wersją Kimai.

Wersja pakietu Minimalna wersja Kimai
2.1.0 2.1.0
2.0 2.0
1.7 1.9

Wypróbuj

Możesz przetestować ten plugin na demo.kimai.org:

Nazwa użytkownika: susan_super
Hasło: kitten

Znajdź więcej kont testowych tutaj.

Zrzuty ekranu

Screenshot
Nowa strona administracyjna z wszystkimi dostępnymi predefiniowanymi regułami
Screenshot
Domyślny widok kartoteki czasowej przed użyciem reguł
Screenshot
Widok kartoteki czasowej z aktywowanymi niestandardowymi regułami, aby wyróżnić aktywne wpisy i ukryć nakładające się wpisy
Oferowane przez

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z poniższych informacji kontaktowych, aby skontaktować się bezpośrednio z deweloperem.
Top