תוסף סרגל תפריטים ל־Argos/Kargos/xbar

הצבת Kimai על הסרגל העליון שלך!

Peter Gyetvai
מוצע על ידי
Peter Gyetvai

Argos/Kargos/xbar/BitBar script for Kimai. Only usable with kimai2-cmd.

With this script you can start/stop measurements from your desktop.

More info about this desktop plugins:

Installation

Most important steps, without details:

  • Install Kimai on a server, and create an API password
  • Download and setup kimai-cmd
  • Link kimai-cmd to path
  • Install Argos/Kargos/xbar
  • Clone the script to the plugin directory of your platform
  • Make sure the script is executable

For more detailed information visit the project’s Github page

Screenshots

Argos - Gnome

Argos - active measurement

Argos - recent measurements

Bitbar - Mac

Bitbar - active measurement

Bitbar - recent measurements

צילומי מסך

Screenshot
Screenshot
מוצע על ידי

Peter Gyetvai

Freelancer, Revit specialist, also do some frontend

לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
Top