Godkännande arbetsflöde för tidrapporter

Detta paket är tillgängligt för att utföra ett veckogodkännande för tidrapporter.

Katja Glass Consulting
Erbjuds av
Katja Glass Consulting

A plugin for Kimai to approve timesheets of users on a weekly basis.

Features

 • Users can send a week for approval (in sequential order)
 • User lockdown -> a submitted/approved week can no longer be edited (apart from admins) - there is one lockdown date per user (LockdownPerUserBundle)
 • Teamlead/Admin can approve or deny the week
 • Overview of approvals, missing approvals and the status
 • Mailing options to recall approval tasks if outstanding
 • Various options to track overtime
 • Option to check for breaks according German Law

Requirements

Installation

Kopiera filer

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/ApprovalBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/KatjaGlassConsulting/ApprovalBundle ApprovalBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── ApprovalBundle
│  ├── ApprovalBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

Rensa cache

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Skapa databas

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:approval:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

Uppdateringar

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/ApprovalBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • Kopiera filer
  • Rensa cache
  • Update database with bin/console kimai:bundle:approval:install

Kompatibilitet

Följande tabell innehåller en jämförelse mellan tillägg och obligatorisk minimiversion av Kimai.

Paketversion Minsta Kimai-version
1.0.0 1.30.5
2.0.0 2.5.0
2.0.1 2.8.0

Skärmdumpar

Screenshot
Visar veckodetaljer som arbetstid, förväntad tid och åtgärder som att skicka in för godkännande
Screenshot
Översiktsskärm med öppna tidigare godkännanden av motsvarande gruppmedlemmar och sig själv och status för aktuell avslutad vecka
Screenshot
Godkännandehistoriken inklusive alla kommentarer kan ses av gruppledaren eller användarna
Screenshot
Gruppledare kan godkänna eller neka en veckas godkännande
Screenshot
Administratörer har samma behörigheter som gruppledare. De kan dessutom se alla kollegor i översikten och har möjlighet att återkalla ett godkännande
Erbjuds av

Katja Glass Consulting

Open Source focused consultant in Pharma area

Om du har några frågor, använd följande kontaktinformation för att komma i kontakt med utvecklaren direkt.
Top