Pricing

These plans are available for cloud customers

Standard

€ 2.99
€ 3.99
Per användare och månad
 • Projekttidrapportering
 • Fakturerbara och ej fakturerbara timmar
 • Fakturor
 • Data Export
 • Audit Logging
 • Branschspecifika översättningar
 • Personlig e-postsupport
 • Projekttidrapportering
 • Fakturerbara och ej fakturerbara timmar
 • Fakturor
 • Data Export
 • Audit Logging
 • Branschspecifika översättningar
 • Personlig e-postsupport

Professional

€ 3.99
€ 4.99
Per användare och månad
 • Alla funktioner från 'Standard'
 • Working hour account
 • Helgdagar, Ledighet och sjukfrånvaro
 • Utgiftsrapportering
 • Custom Fields
 • Task Management
 • Daily Backups for Download
 • Single Sign-On med SAML
 • Custom Domain with SSL
 • Alla funktioner från 'Standard'
 • Working hour account
 • Helgdagar, Ledighet och sjukfrånvaro
 • Utgiftsrapportering
 • Custom Fields
 • Task Management
 • Daily Backups for Download

What's included?

Standard

 • Användare: 
 • Max. kunder: 
 • Max. projekt: 
 • Max. aktiviteter: 
 • JSON API: 
 • Fakturor: 
 • Custom Invoice Templates:  5
 • Data Export: 
 • Expense tracking: 
 • Custom Fields: 
 • Task Management: 
 • Working hour account: 
 • Helgdagar, Ledighet och sjukfrånvaro: 
 • Branschspecifika översättningar: 
 • Audit Logging: 
 • Custom CSS Rules: 
 • Personlig e-postsupport: 
 • Community Forum: 
 • Gratis SSL-certifikat: 
 • Server Maintenance: 
 • Automatic Updates: 
 • Backup Frequency:  Weekly
 • Single Sign-On med SAML: 
 • Custom Domain with SSL: 
 • IP Access Restriction: 

Professional

 • Användare: 
 • Max. kunder: 
 • Max. projekt: 
 • Max. aktiviteter: 
 • JSON API: 
 • Fakturor: 
 • Custom Invoice Templates: 
  10
  10
 • Data Export: 
 • Expense tracking: 
 • Custom Fields: 
 • Task Management: 
 • Working hour account: 
 • Helgdagar, Ledighet och sjukfrånvaro: 
 • Branschspecifika översättningar: 
 • Audit Logging: 
 • Custom CSS Rules: 
 • Personlig e-postsupport: 
 • Community Forum: 
 • Gratis SSL-certifikat: 
 • Server Maintenance: 
 • Automatic Updates: 
 • Backup Frequency: 
  Daily
  Daily
 • Single Sign-On med SAML: 
 • Custom Domain with SSL: 
 • IP Access Restriction: 
Användare
Max. kunder
Max. projekt
Max. aktiviteter
JSON API
Fakturor
Custom Invoice Templates
5
10
10
Data Export
Expense tracking
Custom Fields
Task Management
Working hour account
Helgdagar, Ledighet och sjukfrånvaro
Branschspecifika översättningar
Audit Logging
Custom CSS Rules
Personlig e-postsupport
Community Forum
Gratis SSL-certifikat
Server Maintenance
Automatic Updates
Backup Frequency
Weekly
Daily
Daily
Single Sign-On med SAML
Custom Domain with SSL
IP Access Restriction

Redo att komma igång?

Börja din tidrapportering nu

Börja gratis
Top