Zablokovanie podľa nastavení uživateľa

Kimai plugin ktorý umožňuje nastaviť dobu uzamknutia pre daného použivateľa

Kevin Papst
Ponúkol
Kevin Papst

A Kimai plugin that allows to set the lockdown period per user.

See documentation for lockdown settings here.

Inštalácia

Kopírovať súbory

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/LockdownPerUserBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/Keleo/LockdownPerUserBundle.git LockdownPerUserBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── LockdownPerUserBundle
│   ├── LockdownPerUserBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Vymazať cache

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Aktualizácie

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/LockdownPerUserBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Kopírovať súbory
    • Vymazať cache

Kompaktibilita

Následujúca tabuľka obsahuje zozam pluginov a k nim minimálnu požadovanú verzie inštalácie Kimai.

Verzia balíčkov Minimálna Kimai verzia
2.0 2.0.0
1.0 1.16.9

Vyskúšať

Tento plugin môžete otestovať na demo.kimai.org:

Uživateľské meno: susan_super
Heslo: kitten

Viacej testovacích účtov nájdete tu.

Ponúkol

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

V prípade otázok, obráťte sa priamo na vývojárov pomocou týchto kontaktných údajov.
Top