Compatible with Kimai 2.0

Správa výdavkov

Majte prehľad o svojich nákladoch/výdavkoch podľa zákazníka a projektu. Tieto náklady môžu byť kategoruzované a pridané do vašich faktúr.

Kevin Papst
Ponúkol
Kevin Papst

Features

 • Record all your expenses and show them in a table view
  • The data can be searched- and filtered (see screenshots)
 • All (billable) expenses will be automatically included in your invoices
  • Negative amounts allow for complex bookings, budget and invoice adjustments
 • Manage expenses via API
 • Export expenses in: Excel, PDF, HTML
 • Support for custom-fields (see Custom-fields plugin)
 • Include expenses in Kimai export module
 • Import expenses from Kimai 1

Expenses will be assigned to free configurable categories and each category has:

 • name
 • visibility flag
 • default cost
 • color
 • help text (will be shown when creating an expense)
 • description (will be copied into the expense description upon selection)

Each expense has the following fields:

 • a date-time
 • category (see above)
 • user
 • project (and customer)
 • activity (optional)
 • description (free text field)
 • the cost (can be hidden for default user, if you use default cost via category)
 • an amount (see it as multiplier, use 1 if you want to charge the cost only)
 • a billable flag (non-billable expenses will not be added to your invoices)
 • an export flag (to make sure, that each expense will be invoiced only once)

Importing from Kimai v1

This bundle supports data import from Kimai v1, but you need to imported the other data (like customers) first.

An example for the import command:

bin/console kimai:bundle:expenses:import-v1 "mysql://username:password@127.0.0.1:3306/database?charset=utf8" "kimai_"

Inštalácia

Kopírovať súbory

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/ExpensesBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── ExpensesBundle
│  ├── ExpensesBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

Vymazať cache

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Vytvoriť databázu

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:expenses:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

Aktualizácie

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/ExpensesBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • Kopírovať súbory
  • Vymazať cache
  • Update database with bin/console kimai:bundle:expenses:install

Následujúca tabuľka obsahuje zozam pluginov a k nim minimálnu požadovanú verzie inštalácie Kimai.

Verzia balíčkov Minimálna Kimai verzia
2.4.0 2.1.0
2.3.0 2.0.33
2.2.3 2.0.26
2.1.4 - 2.2.2 2.0.9
2.0 - 2.1.3 2.0
1.24 1.15

Tento plugin môžete otestovať na demo.kimai.org:

Uživateľské meno: susan_super
Heslo: kitten

Viacej testovacích účtov nájdete tu.

Snímky obrazovky

Screenshot
Stránkovaný zoznam všetkých zaznamenaných výdavkov
Screenshot
Vaše výdavky je možné filtrovať pomocou vyhľadávania na viacerých obrazovkách Kimai
Screenshot
Úprava alebo vytvorenie nového výdavku vám umožňuje zadať tieto polia
Screenshot
Výdavky sú kategorizované, aby ste mali lepší prehľad a možnosti filtrovania
Screenshot
Môžete nastaviť názov, faktor nákladov a krátky popis pre každú kategóriu

Kúpiť

You can buy the plugin via Lemon Squeezy (CreditCard, instant access) or from the developer (bank-transfer, up to one week)

Support-questions, bug-reports and feature-requests will be answered in this Github repository

Ponúkol

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

V prípade otázok, obráťte sa priamo na vývojárov pomocou týchto kontaktných údajov.
Top