Compatible with Kimai 2.0

Niestandardowe pola

Tworzenie dodatkowych pól konfigurowalnych w dowolny sposób dla arkuszy czasu, klientów, projektów, czynności i użytkowników w różnych formatach. Pola mogą być opcjonalne lub obowiązkowe oraz ograniczone przez uprawnienia.

Kevin Papst
Oferowane przez
Kevin Papst

Allows configuration of additional (custom) fields for: Timesheets, Customers, Projects, Activities, Invoices, User, Expenses (see plugin).

Features

You can create as many fields as you want for each data type, where each field:

 • is either optional or mandatory
 • can be restricted to users with certain permissions or roles
 • can be described with a name and help text
 • has a maximum length of 65535 character

The custom-field data is then available in:

 • Data-tables will display all visible fields
 • Exports (HTML and Spreadsheets include all visible fields)
 • Timesheet exports (include visible timesheet fields)
 • API (collections and entities)
 • Invoice templates (custom templates have access to all fields)

You can change the “weight” of custom-fields, so they show up in the order you define.

Be aware:

 • Sensitive data can be configured as “invisible”, so it will not show up in the previously mentioned places
 • Weekly-hours does NOT support custom fields
 • User preferences (custom fields for users) are not exported by the API (this is a limitation in the core application)
 • User preferences have a maximum length of 250 character

Field types

Custom fields can be of the following type: string, integer, number, duration, money, language, currency, country, color, date, datetime, email, textarea, invoice template, checkbox, choice-list

More about those in the documentation.

Instalacja

Skopiuj pliki

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/MetaFieldsBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── MetaFieldsBundle
│  ├── MetaFieldsBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

Wyczyść pamięć podręczną

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Utwórz bazę danych

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:metafields:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

Aktualizacje

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/MetaFieldsBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • Skopiuj pliki
  • Wyczyść pamięć podręczną
  • Update database with bin/console kimai:bundle:metafields:install

Poniższa tabela zawiera porównanie między pluginem a minimalną wymaganą wersją Kimai.

Wersja pakietu Minimalna wersja Kimai
2.2.0 2.1.0
2.0.7 - 2.1.0 2.0
1.24 1.17
1.20 1.15
1.17 1.14

Możesz przetestować ten plugin na demo.kimai.org:

Nazwa użytkownika: susan_super
Hasło: kitten

Znajdź więcej kont testowych tutaj.

Zrzuty ekranu

Screenshot
Strona przeglądu wszystkich dostępnych rodzajów elementów i ich skonfigurowanych niestandardowych pól
Screenshot
Okno dialogowe do tworzenia nowego niestandardowego pola dla klientów
Screenshot
Edytowanie już istniejącego niestandardowego pola dla projektów (typ boolean, zobacz wartość domyślną)
Screenshot
Lista kartoteki czasowej wyświetlająca widoczne niestandardowe pole Lokalizacja
Screenshot
Edytowanie wpisu kartoteki czasowej z nowym niestandardowym polem typu lista wyboru

Zakup

You can buy the plugin via Lemon Squeezy (CreditCard, instant access) or from the developer (bank-transfer, up to one week)

Support-questions, bug-reports and feature-requests will be answered in this Github repository

Oferowane przez

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z poniższych informacji kontaktowych, aby skontaktować się bezpośrednio z deweloperem.
Top