Regels voor kleine bedrijven

Een plugin die de mogelijkheid biedt om de regeling voor kleine bedrijven te gebruiken, zoals deze kan worden toegepast in Duitsland en Oostenrijk, bij het maken van facturen in Kimai.

Alexander Pankow EDV-Dienstleistungen
Aangeboden door
Alexander Pankow EDV-Dienstleistungen

This plugin provides the ability to use the small business regulation, as it can be applied in Germany and Austria, when creating invoices in Kimai.

More information and documentation can be found on GitHub.

Please note that this plugin requires at least Kimai v1.24.0.

Installatie

Bestanden kopiëren

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/SmallBusinessRuleBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/LiaraAlis/kimai2-SmallBusinessRuleBundle.git SmallBusinessRuleBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── SmallBusinessRuleBundle
│   ├── SmallBusinessRuleBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Cache wissen

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Updates

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/SmallBusinessRuleBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Bestanden kopiëren
    • Cache wissen

Compatibiliteit

De volgende tabel bevat een vergelijking tussen de plugin en de vereiste minimale Kimai-versie.

Bundelversie Minimale Kimai-versie
1.0 1.24.0
2.0 2.0.0
Aangeboden door

Alexander Pankow EDV-Dienstleistungen

Web developer

Als u vragen heeft, gebruik dan de volgende contactinformatie om rechtstreeks contact op te nemen met de ontwikkelaar.
Top