Pracovní postup schvalování timesheetů

Tento balíček je k dispozici pro provádění týdenního schvalování timesheetů.

Katja Glass Consulting
Nabízí
Katja Glass Consulting

A plugin for Kimai to approve timesheets of users on a weekly basis.

Features

 • Users can send a week for approval (in sequential order)
 • User lockdown -> a submitted/approved week can no longer be edited (apart from admins) - there is one lockdown date per user (LockdownPerUserBundle)
 • Teamlead/Admin can approve or deny the week
 • Overview of approvals, missing approvals and the status
 • Mailing options to recall approval tasks if outstanding
 • Various options to track overtime
 • Option to check for breaks according German Law

Requirements

Instalace

Kopírovat soubory

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/ApprovalBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/KatjaGlassConsulting/ApprovalBundle ApprovalBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── ApprovalBundle
│  ├── ApprovalBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

Vymazat mezipaměť

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Vytvořit databázi

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:approval:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

Aktualizace

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/ApprovalBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • Kopírovat soubory
  • Vymazat mezipaměť
  • Update database with bin/console kimai:bundle:approval:install

Kompatibilita

Následující tabulka obsahuje seznam pluginů a k nim minimální požadovanou verzi Kimai.

Verze balíčku Minimální verze Kimai
1.0.0 1.30.5
2.0.0 2.5.0
2.0.1 2.8.0

Snímky obrazovky

Screenshot
Zobrazuje podrobnosti o týdnu jako třeba pracovní dobu, očekávané časy a akce, odeslání ke schválení
Screenshot
Obrazovka s přehledem otevřených minulých schválení příslušných členů týmu a sebe sama a stavu aktuálně dokončeného týdne
Screenshot
Vedoucí týmu nebo uživatelé si mohou prohlédnout historii schvalování včetně všech komentářů
Screenshot
Vedoucí týmu mohou schválení týdnů přijmout nebo zamítnout
Screenshot
Administrátoři mají stejná oprávnění jako vedoucí týmů a navíc mohou v přehledu procházet všechny kolegy a mají možnost zrušit schválení
Nabízí

Katja Glass Consulting

Open Source focused consultant in Pharma area

V případě dotazů se obraťte přímo na vývojáře pomocí těchto kontaktních údajů.
Top