Regler för småföretag

Ett tillägg som möjliggör användning av småföretagsregleringen, som den kan tillämpas i Tyskland och Österrike, när du skapar fakturor i Kimai.

Alexander Pankow EDV-Dienstleistungen
Erbjuds av
Alexander Pankow EDV-Dienstleistungen

This plugin provides the ability to use the small business regulation, as it can be applied in Germany and Austria, when creating invoices in Kimai.

More information and documentation can be found on GitHub.

Please note that this plugin requires at least Kimai v1.24.0.

Installation

Kopiera filer

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/SmallBusinessRuleBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/LiaraAlis/kimai2-SmallBusinessRuleBundle.git SmallBusinessRuleBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── SmallBusinessRuleBundle
│   ├── SmallBusinessRuleBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Rensa cache

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Uppdateringar

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/SmallBusinessRuleBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Kopiera filer
    • Rensa cache

Kompatibilitet

Följande tabell innehåller en jämförelse mellan tillägg och obligatorisk minimiversion av Kimai.

Paketversion Minsta Kimai-version
1.0 1.24.0
2.0 2.0.0
Erbjuds av

Alexander Pankow EDV-Dienstleistungen

Web developer

Om du har några frågor, använd följande kontaktinformation för att komma i kontakt med utvecklaren direkt.
Top