Pravidlá/regulácie pre malé firmy

Aplikuje sa pre Nemecko a Rakúsko. Plugin ktorý umožňuje používanie nariadení pre malé firmy pri vytváraní faktúr v Kimai aplikácii.

Alexander Pankow EDV-Dienstleistungen
Ponúkol
Alexander Pankow EDV-Dienstleistungen

This plugin provides the ability to use the small business regulation, as it can be applied in Germany and Austria, when creating invoices in Kimai.

More information and documentation can be found on GitHub.

Please note that this plugin requires at least Kimai v1.24.0.

Inštalácia

Kopírovať súbory

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/SmallBusinessRuleBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/LiaraAlis/kimai2-SmallBusinessRuleBundle.git SmallBusinessRuleBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── SmallBusinessRuleBundle
│   ├── SmallBusinessRuleBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Vymazať cache

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Aktualizácie

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/SmallBusinessRuleBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Kopírovať súbory
    • Vymazať cache

Kompaktibilita

Následujúca tabuľka obsahuje zozam pluginov a k nim minimálnu požadovanú verzie inštalácie Kimai.

Verzia balíčkov Minimálna Kimai verzia
1.0 1.24.0
2.0 2.0.0
Ponúkol

Alexander Pankow EDV-Dienstleistungen

Web developer

V prípade otázok, obráťte sa priamo na vývojárov pomocou týchto kontaktných údajov.
Top