Ustalanie formatu danych na fakturze (według języka)

Wtyczka umożliwiająca ustawienie globalnego języka dla formatów danych na fakturze.

Kevin Papst
Oferowane przez
Kevin Papst

This bundle allows you to configure a global language, which is used to format all invoices.

In the core system of Kimai, you configure the language fo an invoice via its template. Then the language is used both, for translations and for value formatting.

This behavior might not be desired if you export invoice data e.g. to JSON and use that as input for further processing.

Configuration

This bundle adds one new configuration to the “Invoice settings”, which can be configured via the global Settings screen or from the invoice screen directly.

Instalacja

Skopiuj pliki

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/InvoiceFormatFixationBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/Keleo/InvoiceFormatFixationBundle.git InvoiceFormatFixationBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── InvoiceFormatFixationBundle
│   ├── InvoiceFormatFixationBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Wyczyść pamięć podręczną

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Aktualizacje

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/InvoiceFormatFixationBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Skopiuj pliki
    • Wyczyść pamięć podręczną

Kompatybilność

Poniższa tabela zawiera porównanie między pluginem a minimalną wymaganą wersją Kimai.

Wersja pakietu Minimalna wersja Kimai
2.0 2.0
1.1 1.17

Zrzuty ekranu

Screenshot
Skonfiguruj język do formatowania wszystkich ustawień faktury
Oferowane przez

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z poniższych informacji kontaktowych, aby skontaktować się bezpośrednio z deweloperem.
Top