Niestandardowa zawartość

Tworzenie niestandardowej zawartości dla arkuszy stylów, języka JavaScript, ogólnego komunikatu ostrzegawczego i nowej strony do renderowania treści w formie markdowna z informacjami o firmie.

Kevin Papst
Oferowane przez
Kevin Papst

A Kimai plugin which allows adding custom content for:

 • Stylesheet (embedded in all pages)
 • Javascript (embedded in all pages, except security screens)
 • A global warning message, shown to every logged-in user
 • An entire new page to display (markdown formatted) information for your users

Alternative

If you only want to add some custom CSS stylesheets, you can have a look at this free item instead: Niestandardowe CSS

Storage

This bundle stores contents in the directory var/data/custom-content-bundle/.

Make sure the data directory is writable by your webserver and included in your backups.

Changelog

## Version 2.3.1

Compatibility: requires minimum Kimai 2.5.0

- Changed: import Route attribute from correct namespace
- Changed: use bundle identifier to load routes

## Version 2.3.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.5.0

- Changed: moved some translations to core, allowing more languages

## Version 2.2.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.1.0

- Fixed: route mapping type changed to attribute

## Version 2.1.1

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Added: explicit ID and class to target markdown news content via Javascript

## Version 2.1.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Added: new permissions `js_custom_content`, `css_custom_content`, `alert_custom_content`, `news_custom_content` for separate content sections
- Added: better tabs

## Version 2.0.3

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Fixed: do not escape HTML in javascript content

## Version 2.0.2

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Added: improved validation rules
- Fixed: show submitted tab again

## Version 2.0.1

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Fixed: compatibility with Kimai 2.0 (new Configuration access API)

## Version 2.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Fixed: compatibility with Kimai 2.0

## Version 1.2

Compatibility: requires minimum Kimai 1.17

- Added: automatically import settings from CustomCSS bundle (when admin page is opened first)
- Added: Translations for tabs (added german)

## Version 1.1

Compatibility: requires minimum Kimai 1.17

- Fixed: saving failed
- Code cleanup

## Version 1.0

Compatibility: requires minimum Kimai 1.17

- Added support for: Custom CSS
- Added support for: Custom Javascript
- Added support for: Custom warning message (alert)
- Added support for: Custom page with title (name of menu) and content

Instalacja

Skopiuj pliki

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/CustomContentBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── CustomContentBundle
│  ├── CustomContentBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

Wyczyść pamięć podręczną

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Aktualizacje

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/CustomContentBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • Skopiuj pliki
  • Wyczyść pamięć podręczną

Kompatybilność

Poniższa tabela zawiera porównanie między pluginem a minimalną wymaganą wersją Kimai.

Wersja pakietu Minimalna wersja Kimai
2.3.0 - 2.3.1 2.5.0
2.2.0 2.1.0
2.1.0 - 2.1.1 2.0
2.0.1 2.0
1.2.1 1.17

Wypróbuj

Możesz przetestować ten plugin na demo.kimai.org:

Nazwa użytkownika: susan_super
Hasło: kitten

Znajdź więcej kont testowych tutaj.

Zrzuty ekranu

Screenshot
Komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany na każdej stronie dla zalogowanych użytkowników
Screenshot
Skrypty JavaScript są wykonywane na każdej stronie dla zalogowanych użytkowników
Screenshot
Możesz wprowadzić wiadomość w formacie Markdown z tytułem
Screenshot
Strona z wiadomościami jest dostępna w menu użytkownika i wyświetla twoją wiadomość w formie Markdown

FAQ

These FAQs are provided by the developer of this offer.

You can buy the plugin via the Marketplaces 'Lemon Squeezy' or 'Gumroad' and pay with Credit Card or PayPal. Both offer instant access to the purchases.

Support-questions, bug-reports and feature-requests will be answered in this Github repository

Oferowane przez

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z poniższych informacji kontaktowych, aby skontaktować się bezpośrednio z deweloperem.
Top