Obieg zatwierdzania arkuszy czasu pracy

Przy użyciu tej wtyczki można przeprowadzać cotygodniowe zatwierdzenia grafików.

Katja Glass Consulting
Oferowane przez
Katja Glass Consulting

A plugin for Kimai to approve timesheets of users on a weekly basis.

Features

 • Users can send a week for approval (in sequential order)
 • User lockdown -> a submitted/approved week can no longer be edited (apart from admins) - there is one lockdown date per user (LockdownPerUserBundle)
 • Teamlead/Admin can approve or deny the week
 • Overview of approvals, missing approvals and the status
 • Mailing options to recall approval tasks if outstanding
 • Various options to track overtime
 • Option to check for breaks according German Law

Requirements

Instalacja

Skopiuj pliki

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/ApprovalBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/KatjaGlassConsulting/ApprovalBundle ApprovalBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── ApprovalBundle
│  ├── ApprovalBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

Wyczyść pamięć podręczną

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Utwórz bazę danych

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:approval:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

Aktualizacje

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/ApprovalBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • Skopiuj pliki
  • Wyczyść pamięć podręczną
  • Update database with bin/console kimai:bundle:approval:install

Kompatybilność

Poniższa tabela zawiera porównanie między pluginem a minimalną wymaganą wersją Kimai.

Wersja pakietu Minimalna wersja Kimai
1.0.0 1.30.5
2.0.0 2.5.0
2.0.1 2.8.0

Zrzuty ekranu

Screenshot
Wyświetla szczegóły tygodnia, takie jak czas pracy, oczekiwany czas i działania, takie jak przesłanie do zatwierdzenia
Screenshot
Przegląd ekranu otwartych przeszłych zatwierdzeń odpowiadających członkom zespołu i samego siebie oraz stanu bieżącego zakończonego tygodnia
Screenshot
Historię zatwierdzeń, wraz z wszystkimi komentarzami, można przeglądać jako kierownik zespołu lub użytkownicy
Screenshot
Kierownicy zespołu mogą zatwierdzać lub odrzucać zatwierdzenia tygodniowe
Screenshot
Administratorzy mogą wykonywać wszystkie czynności, takie jak kierownicy zespołu, dodatkowo widzą wszystkich kolegów w przeglądzie i mają możliwość cofnięcia zatwierdzenia
Oferowane przez

Katja Glass Consulting

Open Source focused consultant in Pharma area

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z poniższych informacji kontaktowych, aby skontaktować się bezpośrednio z deweloperem.
Top