לפי בקשה

מוצע על ידי

Logo - Kevin Papst

Kevin Papst

Kimai maintainer since 2007

יצירת קשר
לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
רוצה להשתמש ב־Kimai אבל לא ברור לך איך להתקין את זה על השרת?

If you need help with the installation of Kimai or want to update Kimai to the latest version, I am available for paid support. Even though all the necessary steps are documented (here and here), they might cause problems for users who are unfamiliar with server systems.

In almost 20 years of work experience I have seen a lot of different server systems and know that its not always easy to integrate new software into your existing setup.

If you want to hire me for Kimai installation or updates, please contact me via support@kimai.org.

Required information

Depending on the type of setup, I might ask you for different types of credentials and information. These might be:

  • SSH connection details and user account
  • the database connection and account
  • a prepared domain with SSL certificate
  • login to your hosters web interface

If you use a shared hoster and don’t know what all that means, don’t worry - just drop me an email.

Pricing

  • Updates take roughly 30-60 minutes
  • Migration from Kimai v1 takes around 1 to 2 hours (not including the setup)
  • Installation takes between 1 and 3 hours (depending on your setup / hoster)
  • I offer a recurring update service, so you always have the latest version of Kimai