Regulacje dla małych firm

Wtyczka umożliwiająca korzystanie z regulacji dla małych firm, tak jak można to zastosować w Niemczech i Austrii, podczas tworzenia faktur w Kimai.

Alexander Pankow
Oferowane przez
Alexander Pankow

This plugin provides the ability to use the small business regulation, as it can be applied in Germany and Austria, when creating invoices in Kimai.

More information and documentation can be found on GitHub.

Please note that this plugin requires at least Kimai v1.24.0.

Instalacja

Skopiuj pliki

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/SmallBusinessRuleBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/LiaraAlis/kimai2-SmallBusinessRuleBundle.git SmallBusinessRuleBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── SmallBusinessRuleBundle
│   ├── SmallBusinessRuleBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Wyczyść pamięć podręczną

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Aktualizacje

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/SmallBusinessRuleBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Skopiuj pliki
    • Wyczyść pamięć podręczną

Kompatybilność

Poniższa tabela zawiera porównanie między pluginem a minimalną wymaganą wersją Kimai.

Wersja pakietu Minimalna wersja Kimai
1.0 1.24.0
2.0 2.0.0
Oferowane przez

Alexander Pankow

Web developer

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z poniższych informacji kontaktowych, aby skontaktować się bezpośrednio z deweloperem.
Top