Spersonalizowane ustawienia kalendarza

Ta wtyczka umożliwia użytkownikom zastępowanie niektórych konfiguracji kalendarza za pomocą własnych ustawień.

District09
Oferowane przez
District09

A Kimai plugin, which allows users to set a customized start and end time for the calendar display in their personal preferences.

Configuration

After installing the plugin, navigate to your personal preferences (click on your user icon in the top right and click Preferences). There you will see the settings for the start and end of the visible time range for the calendar.

Instalacja

Skopiuj pliki

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/PersonalCalendarPrefBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/digipolisgent/kimai_plugin_personal-calendar-pref.git PersonalCalendarPrefBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── PersonalCalendarPrefBundle
│   ├── PersonalCalendarPrefBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

Wyczyść pamięć podręczną

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Aktualizacje

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/PersonalCalendarPrefBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • Skopiuj pliki
    • Wyczyść pamięć podręczną
Oferowane przez

District09

ICT partner of the city of Ghent (Belgium)

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z poniższych informacji kontaktowych, aby skontaktować się bezpośrednio z deweloperem.
Top