חינם

מוצע על ידי

Logo - TICE Software

TICE Software

Agency for software development. We help you to plan, build and maintain your mobile app, website & backend.

יצירת קשר
לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
אפשר לעקוב אחר השעות שלך עם יישום סרגל התפריטים הטבעי ל־macOS העונה לשם KimaiBar ולקבל התראות חוסר פעילות.

KimaiBar is the time tracking solution running in your macOS menu bar.

Check your running time and quickly start and stop your timer directly from your menu bar. Switch to other projects without hassle with just another click on one of your recent activities. KimaiBar detects when you are idle for a certain time and asks you, what to do with the time when you come back.

Features

  • Menu bar app with a glanceable timer
  • Start and stop tracking
  • Switch to a recent task or add a new one
  • Get idle reminders
  • Edit notes of your current task
  • Use with any Kimai instance

Get more information about KimaiBar on kimaibar.app

App Screens

צילומי מסך