1,90 €

ללא מע״מ

מוצע על ידי

Logo - MR Software GmbH

MR Software GmbH

Software + App development company from Germany

יצירת קשר
לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
יישומון Android למעקב בלתי מקוון עם Kimai

Synchronize customers, projects and activities on your smartphone and track times directly on your smartphone - even without an Internet connection. Once you have internet again, you can upload your times to your Kimai server.

Requires

For a list of all requirements to make this software functional, please e-mail us to info (at) mrsoft (dot) gmbh

Installation

You can download it at Google Playstore.

Feature requests + bug reports

Issue tracker