תרגומים

החלפת כל הרכיבים החזותיים (תוויות טפסים, כותרת טבלה, פריטי תפריטים…) בהתקנת ה־Kimai שלך בתרגומים משלך

Kevin Papst
מוצע על ידי
Kevin Papst

You can test the Plugin in the Plugin demo.

This bundle allows you to modify most translated contents in Kimai to your business needs.

Often companies want to change some wordings in Kimai to better match it to their industry or usage of Kimai. One of the most requested modifications in Kimai is to change “Customers” to something else (eg. “Client”, “Construction site”, “Family”). Now this is as simple as searching for the text to replace and then setting your preferred translation.

You can replace messages, form labels, menu items and many more into one or multiple language. It comes with a new “Translation” view to manage these changed translations.

What can be changed

Visible elements like form labels, headings, menu items, error messages, and many more can be changed.

The text from the following “domains” cannot be changed:

 • Security (Login, Password forgotten)
 • Names of export templates, invoice number-generators, invoice calculators and invoice renderer
 • You cannot create translations for currently not existing “keys”

Changelog

## Version 2.4.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.11.0

- Changed: use only translated languages in dropdown for selecting the target language

## Version 2.3.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.1.0

- Added: pagination support, if using more than 50 translations

## Version 2.2.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.1.0

- Fixed: route mapping type changed to attribute

## Version 2.1.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0.33

- Fixed: possible pagination issues

## Version 2.0.2

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Fixed: cache key improvement

## Version 2.0.1

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Fixed: reduced cache reads to 1 per request

## Version 2.0

Compatibility: requires minimum Kimai 2.0

- Fixed: compatibility with Kimai 2.0

## Version 1.3.2

Compatibility: requires minimum Kimai 1.15

- Fixed: translations were not used in edge cases (e.g. HTML export template)

## Version 1.3.1

Compatibility: requires minimum Kimai 1.15

- Code improvements

## Version 1.3

Compatibility: requires minimum Kimai 1.15

- Reactivate/Show translation key in preview/original translation

## Version 1.2

Compatibility: requires minimum Kimai 1.15

- Removed unused code
- Added help text
- Fixed english translations
- Do not include translation key in preview/original translation

## Version 1.1

Compatibility: requires minimum Kimai 1.15

- Removed unused buttons

## Version 1.0

Compatibility: requires minimum Kimai 1.15

- Initial release

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/TranslationBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── TranslationBundle
│  ├── TranslationBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

יצירת מסד נתונים

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:translation:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/TranslationBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • העתקת קבצים
  • פינוי המטמון
  • Update database with bin/console kimai:bundle:translation:install

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
2.4.0 2.11.0
2.2.0 - 2.3.0 2.1.0
2.1.0 2.0.33
2.0.2 2.0
1.3 1.15

הדגמה

אפשר לבדוק את התוסף הזה תחת demo.kimai.org:

שם משתמש: susan_super
סיסמה: kitten

כאן ניתן למצוא חשבונות בדיקה נוספים.

צילומי מסך

Screenshot
עמוד הניהול החדש עם סקירה של כל התרגומים שנערכו
Screenshot
חלונית ההוספה מאפשרת למצוא מחרוזת על ידי חיפוש תוכנה
Screenshot
חלונית העריכה מאפשרת לשנות את התרגום המותאם אישית שלך

רכישה

You can buy the plugin via Lemon Squeezy (CreditCard, instant access) or from the developer (bank-transfer, up to one week)

Support-questions, bug-reports and feature-requests will be answered in this Github repository

מוצע על ידי

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
Top