הגדרות לנעילת משתמשים מסוימים

תוסף ל־Kimai להגדרת תקופת הנעילה למשתמש

Kevin Papst
מוצע על ידי
Kevin Papst

A Kimai plugin that allows to set the lockdown period per user.

See documentation for lockdown settings here.

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/LockdownPerUserBundle/

Or you can clone it directly to the var/plugins/ directory of your Kimai installation:

cd kimai/var/plugins/
git clone https://github.com/Keleo/LockdownPerUserBundle.git LockdownPerUserBundle

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── LockdownPerUserBundle
│   ├── LockdownPerUserBundle.php
|   └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

  • Delete the directory var/plugins/LockdownPerUserBundle/
  • Execute all installation steps again:
    • העתקת קבצים
    • פינוי המטמון

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
2.0 2.0.0
1.0 1.16.9

הדגמה

אפשר לבדוק את התוסף הזה תחת demo.kimai.org:

שם משתמש: susan_super
סיסמה: kitten

כאן ניתן למצוא חשבונות בדיקה נוספים.

מוצע על ידי

Kevin Papst

Building Kimai since 2009

לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
Top