מוצע על ידי

Logo - Kevin Papst

Kevin Papst

Software developer, PHP Freelancer - Kimai lead since 2007

If you have any question, visit the developers homepage or use the email for direct contact .

להתנסות

אפשר לבדוק את התוסף הזה תחת https://demo-plugins.kimai.org:

שם משתמש: susan_super
סיסמה: kitten

כאן ניתן לאתר חשבונות בדיקה נוספים.

אפשרויות נרחבות להפקת חשבוניות, החלפת התאמה אזורית לכסף וערכי זמן, הוכחת גיליון שעות אוטומטית ב־PDF עבור חשבוניות חדשות.

You can test the Plugin in the Plugin demo.

Features

This bundle has the following features:

 • Automatic generation of a PDF with all contained timesheets
 • Configuration of a global language, which is used to format all invoices data (money, date, time).

You configure both settings via the global System > Settings screen or from the “Invoice settings” screen.

Automatic timesheet PDF

When creating a new invoice, another PDF will be created, which contains a summary grouped-by-project (on the first page) and the list of all contained timesheets (on the following pages).

The file can be downloaded on the invoice archive listing page, from the Timesheet action in the dropdown.

You could generate the same PDF using the export function in Kimai, but that requires manual steps:

 • changing to the export
 • filtering the exact same timesheets
 • creating the export
 • renaming the file to match the invoice

The used “export template” for this feature can be configured.

This feature needs to be activated by choosing an export template. By selecting the empty entry it can be deactivated again.

Data format language

In the core system of Kimai, you configure the language for an invoice via its template. Then this language is used for translations and also for the formatting of data.

This behavior might not be desired if you export invoice data e.g. to JSON and use that as input for further processing. Or if you translate your invoice to english for cross-country sales but still want to use your countries formats.

Without choosing a language the default behaviour is used.

רכישה

You can buy this item from the developer with a regular EU-invoice or via Gumroad (platform for selling digital goods). Please create a Gumroad account during your purchase to receive software updates. Read more about the license and purchase options.

There is a Github repository, where you get support and can post bug reports, feature requests or start a discussion.

צילומי מסך

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
1.1 - 1.2 1.17.1
1.0 1.17

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/InvoiceBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── InvoiceBundle
│  ├── InvoiceBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Test Kimai before executing these commands (they are likely not required in a shared-hosting environment). You probably need to prefix them with sudo and the group might be called different than www-data.

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/InvoiceBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • העתקת קבצים
  • פינוי המטמון