3,49 €

ללא מע״מ

מוצע על ידי

Logo - Cloudrizon GmbH

Cloudrizon GmbH

IT company from Germany

יצירת קשר
לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
גישה ל־Kimai ממכשיר ה־iOS שלך עם Kimai ניידים

Simplicity

Kimai Mobile (see www.kimaimobile.com) is easy to install and use. Above all the interface is user-friendly, and there is a broad functionality.

Connection

For setting up Kimai Mobile, you need a running Kimai: this can be your own server, or a Kimai Cloud account. Create an API password and login with your credentials.

Additional information

How to connect Kimai Mobile to your Kimai Service

Developer information

Contact us

צילומי מסך