2,99 € (ללא מע״מ)

תמחור לפריט הזה

מוצע על ידי

Logo - Cloudrizon GmbH

Cloudrizon GmbH

IT company from Germany

If you have any question, visit the developers homepage .
Kimai לניידים הוא יישומון שמאפשר להשתמש ב־Kimai בנוחות במכשיר ה־Android הנייד שלך

Simplicity

Kimai Mobile is easy to install and use. Above all the interface is user-friendly, and there is a broad functionality.

Connection

For setting up Kimai Mobile, you need a running Kimai: this can be your own server, or a Kimai Cloud account. Create an API password and login with your credentials.

Additional information

How to connect Kimai Mobile to your Kimai Service

Developer information

Contact us

צילומי מסך